ഡിസൈൻ മാഗസിൻ
ഡിസൈൻ മാഗസിൻ
ഡ്രോയിംഗ് ടെം‌പ്ലേറ്റുകൾ

insectOrama

ഡ്രോയിംഗ് ടെം‌പ്ലേറ്റുകൾ 48 ആകൃതികളുള്ള 6 ഡ്രോയിംഗ് ടെം‌പ്ലേറ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇൻ‌സെക്റ്റ് ഒറമ. സാങ്കൽപ്പിക സൃഷ്ടികളെ വരയ്ക്കാൻ കുട്ടികൾക്കും (മുതിർന്നവർക്കും) അവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. മിക്ക ഡ്രോയിംഗ് ടെം‌പ്ലേറ്റുകൾ‌ക്കും വിരുദ്ധമായി പ്രാണികൾ‌ ഒറാമയിൽ‌ പൂർണ്ണമായ ആകൃതികൾ‌ അടങ്ങിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഭാഗങ്ങൾ‌ മാത്രം: തലകൾ‌, ശരീരങ്ങൾ‌, കൈകൾ‌… തീർച്ചയായും പ്രാണികളുടെ ഭാഗങ്ങൾ‌ മാത്രമല്ല മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭാഗങ്ങൾ‌. ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനന്തമായ സൃഷ്ടികളുടെ ഒരു കടലാസ് കടലാസിൽ കണ്ടെത്താനും അതിനുശേഷം അവയെ വർണ്ണിക്കാനും കഴിയും.

പദ്ധതിയുടെ പേര് : insectOrama, ഡിസൈനർമാരുടെ പേര് : Stefan De Pauw, ക്ലയന്റിന്റെ പേര് : .

insectOrama ഡ്രോയിംഗ് ടെം‌പ്ലേറ്റുകൾ

പാക്കേജിംഗ് ഡിസൈൻ മത്സരത്തിൽ ഡിസൈൻ അവാർഡ് ജേതാവാണ് ഈ നല്ല ഡിസൈൻ. പുതിയതും നൂതനവും ഒറിജിനലും ക്രിയേറ്റീവ് പാക്കേജിംഗ് ഡിസൈൻ സൃഷ്ടികളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് അവാർഡ് നേടിയ ഡിസൈനർമാരുടെ ഡിസൈൻ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണണം.